Yêu cầu tư vấn báo giá


Loại yêu cầu :

Ước tính số lượng camera cần bắt :

Diện tích tại nơi lắp đặt :

Camera sẽ được lắp đặt cho ?

Nếu có thể, xin vui lòng gửi cho chúng tôi hình ảnh, hoặc bản vẽ mặt bằng (Nếu có).