Yêu cầu tư vấn báo giá


    Loại yêu cầu :

    Ước tính số lượng camera cần bắt :

    Diện tích tại nơi lắp đặt :

    Camera sẽ được lắp đặt cho ?

    Nếu có thể, xin vui lòng gửi cho chúng tôi hình ảnh, hoặc bản vẽ mặt bằng (Nếu có).