Bảng quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của Camera quan sát

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bảng thông số quy đổi để xác định được diện tích của vùng quan sát (góc mở của ống kính), nhằm mục đích lựa chọn camera phù hợp với nhu cầu:

Bảng thông số quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của camera

Kích thước cm biếnng kínhGóc quan sát ngangGóc quan sát dcGóc quan sát chéo
1/4” CCD2.8mm65°28′51°28′77°34′
3.5mm54°25′42°11′65°28′
4mm48°27′37°17′58°42′
4.8mm41°06′31°25′50°13′
6mm33°23′25°21′41°06′
8mm25°21′19°09′31°25′
12.5mm16°23′12°19′20°24′
16mm12°50′9°38′16°00′
17mm12°05′9°04′15°04′
25mm8°14′6°10′10°17′
35mm5°53′4°25′7°21′
50mm4°07′3°05′5°09′
75mm2°44′2°03′3°26′
8.5-51mm23°54′ ~ 4°02′18°02′ ~ 3°01′29°39′ ~ 5°03′
12.5-75mm16°23′ ~ 2°44′12°19′ ~ 2°03′20°24′ ~ 3°26′
11-110mm18°35′ ~ 1°52′13°59′ ~ 1°24′23°07′ ~ 2°20′
16-160mm12°50′ ~ 1°17′9°38′ ~ 0°58′16°00′ ~ 1°36′
1/3” CCD2.8mm81°12′65°28′93°56′
3.5mm68°52′54°25′81°12′
4mm61°55′48°27′73°44′
4.8mm53°07′41°06′64°00′
6mm43°36′33°23′53°07′
8mm33°23′25°21′41°06′
12.5mm21°44′16°23′26°59′
16mm17°03′12°50′21°14′
17mm16°04′12°05′20°00′
25mm10°58′8°14′13°41′
35mm7°50′5°53′9°47′
50mm5°29′4°07′6°52′
75mm3°39′2°44′4°34′
8.5-51mm31°32′ ~ 5°23′23°54′ ~ 4°02′38°52′ ~ 6°43′
12.5-75mm21°44′ ~ 3°39′16°23′ ~ 2°44′26°59′ ~ 4°34′
11-110mm24°36′ ~ 2°29′18°35′ ~ 1°52′30°30′ ~ 3°07′
16-160mm17°03′ ~ 1°43′12°50′ ~ 1°17′21°14′ ~ 2°08′
1/2” CCD2.8mm97°37′81°12′110°00′
3.5mm84°52′68°52′97°37′
4mm77°19′61°55′90°00′
4.8mm67°22′53°07′79°36′
6mm56°08′43°36′67°22′
8mm43°36′33°23′53°07′
12.5mm28°43′21°44′35°29′
16mm22°37′17°03′28°04′
17mm21°19′16°04′26°28′
25mm14°35′10°58′18°10′
35mm10°26′7°50′13°02′
50mm7°19′5°29′9°08′
75mm4°53′3°39′6°06′
8.5-51mm41°15′ ~ 7°10′31°32′ ~ 5°23′50°24′ ~ 8°58′
12.5-75mm28°43′ ~ 4°53′21°44′ ~ 3°39′35°29′ ~ 6°06′
11-110mm32°26′ ~ 3°19′24°36′ ~ 2°29′39°57′ ~ 4°09′
16-160mm22°37′ ~ 2°17′17°03′ ~ 1°43′28°04′ ~ 2°51′

Ống kính là thấu kính hội tụ hình ảnh về chip cảm biến hình ảnh của camera an ninh.

Bảng quy đổi góc mở và tiêu cự ống kính của Camera quan sát

Có nhiều cách phân loại ống kính nhưng thường được phân theo hai loại chính: ống kính có thể điều chỉnh tiêu cự và loại còn lại là ống kính cố định. Ống kính có độ dài tiêu cự càng lớn thì quan sát càng xa và góc nhìn hẹp lại và ngược lại. Ngoài ra góc nhìn của ống kính cũng phụ thuộc vào tiết diện chip cảm biến hình ảnh, tiết diện phổ biến được sử dụng nhiều là 1/3”.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x